Industriƫle Isolatie

Technische Isolatie in de (petro)chemie of een andere industriele toepassing wordt toegepast voor diverse uiteenlopende toepassingen. Welke toepasingen dat voor uw installatie van belang zijn, zijn cruciaal voor de slectie en uitvoering van de isolatie. een kleine uiteenzetting voor technische isolatie in de industrie:

Energie reductie & Process optimalisatie:

Isoleren is de gemakkelijkste manier om energie te besparen. energie die niet verloren gaat hoeft er ok niet in gestoken te worden!

Leidingen, tanks, opslagunits, ovens of welke toepassing dan ook, vaak moet een medium of product op een bepaade temperatuur gehouden worden. Door te isoleren kan men energie en CO2 uitstoot besparen!

Persoonlijke Bescherming:

Wanneer mens of dier in aanraking komt met oppervlates die een temperatuur van > 60 graden hebben kunne er ernstige brandwonden onstaan. Door te isoleren voorkom je een aanraking met een te heet oppervlak.

Voorkomen Condensatie & Corrosie onder isolatie:

Door te isoleren kan men condensatie voorkomen. Door niet goed te isoleren tegen condensatie kan vocht makkelijk in het system dringen met alle gevolgen van dien zoals corrosie onder isolatie en een mogelijke process failure!

Acoustische Isolatie:

Door te isoleren kan een installatie stiller worden gemaakt en de leef / werkbaarheid om de installatie verbeteren!

Brand bescherming:

Door te isoleren kunnen delen van een installatie worden beschermd in het geval van brand.

Contact